DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN TẤN THẮNG NGUYỄN TẤN THẮNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 29/06/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH PHẠM ĐĂNG VĂN PHẠM ĐĂNG VĂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/09/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 24/05/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH MAI VĂN SƠN MAI VĂN SƠN Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/10/1986
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 24/05/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH PHẠM THANH TUẤN PHẠM THANH TUẤN Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/09/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 29/04/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN VĂN TRỌNG NGUYỄN VĂN TRỌNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/06/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 24/04/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN VĂN MINH NGUYỄN VĂN MINH Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 20/04/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH LÊ TUẤN DƯƠNG LÊ TUẤN DƯƠNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 11/04/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH BÙI VĂN DĨ BÙI VĂN DĨ Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/12/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 10/04/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TRẦN THANH TÀI TRẦN THANH TÀI Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 04/04/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH Giới tính: Nam Ngày sinh: 24/03/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) Ngày xuất cảnh: 03/04/2017