DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐẶNG QUỐC HÙNG ĐẶNG QUỐC HÙNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 13/03/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ HỮU MẠNH LÊ HỮU MẠNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 07/07/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN ĐÌNH HẬU NGUYỄN ĐÌNH HẬU Giới tính: Nam Ngày sinh: 30/09/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ PHÚ ĐẠT LÊ PHÚ ĐẠT Giới tính: Nam Ngày sinh: 30/05/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN PHÚC SANG NGUYỄN PHÚC SANG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1984
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TRÍ THÀNH NGUYỄN TRÍ THÀNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 26/03/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ TRỌNG HIỂN VŨ TRỌNG HIỂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/10/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN KHẮC ĐẠO NGUYỄN KHẮC ĐẠO Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/03/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN XUÂN QUANG TRẦN XUÂN QUANG Giới tính: Nam Ngày sinh: 13/07/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN PHÚC SANG NGUYỄN PHÚC SANG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1984
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt