DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  Quay lại

  • SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP
    Trung tâm dịch vụ việc làm đắk lắk thường xuyên chiêu sinh đào tạo miễn phí các lớp nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn.
  • MAY CÔNG NGHIỆP
    Trung tâm dịch vụ việc làm đắk lắk thường xuyên chiêu sinh đào tạo miễn phí các lớp nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn.
  • CHĂN NUÔI HEO
    Trung tâm dịch vụ việc làm đắk lắk thường xuyên chiêu sinh đào tạo miễn phí các lớp nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn.