Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI BÒ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRỒNG CHUỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRỒNG CHUỐI, DỨA, XOÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kế toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/06/2023

Yêu cầu chung: - Giới tính: Nam - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán - Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm. - Có khả năng giao tiếp, chịu áp lực công việc. Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

28/06/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

07/07/2023

Yêu cầu chung: Thành phố Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN TELESALES Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

08/07/2023

Yêu cầu chung: Thành phố Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/07/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Trà Vinh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN ORDER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KÝ THUẬT TRỒNG RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HỘ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BƯU TÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐIỂM BÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIAO DỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUYỂN PHÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH