Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/04/2021

Yêu cầu chung: Kinh nghiệm 1 năm trở lên Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/04/2021

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm 1 năm trở lên Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HỌC VIỆC THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HỌC VIỆC THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MA KETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Yêu cầu chung: Ưu tiên cho người có kinh nghiệm Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/04/2021

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Yêu cầu chung: Ngoại hình được, giao tiếp Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên Lương: 3.600.000 Số lượng: 1

16/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE NÂNG, XÚC LẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH - TÀI CHÍNH TÍN DỤNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 20

24/03/2021

Yêu cầu chung: - Ứng viên có kinh nghiệm về tàu chính là một lợi thế , Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH