Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ NỘI THẤT CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 128 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SƠN GỖ PU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 128 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH MÁY CNC, KHOAN, RONG, BÀO, CHÀ NHÁM Lương: 10.000.000 Số lượng: 40

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG LẮP RÁP, SƠN, PHÔI ĐỊNH HÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217122 Tỉnh Đăk Lăk

14/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/10/2016

Nhà ứng tuyển: LS101610 Tỉnh Đăk Lăk

14/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH