Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm việc tại nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Kon Tum

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 78 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN, PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 125 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: 68 Tỉnh Kon Tum

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGHIỆP VỤ BUỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 66 Tỉnh Kon Tum

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN, TIẾP TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 66 Tỉnh Kon Tum

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PG NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 26 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 26 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 25 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 25 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 25 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DỌN PHÒNG LƯU TRÚ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DỌN PHÒNG LƯU TRÚ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: CĐ071701 Tỉnh Kon Tum

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617165 Tỉnh Kon Tum

30/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061763 Tỉnh Kon Tum

14/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ NGHỈ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517179 Tỉnh Đăk Lăk

31/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517168 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 2.800.000 Số lượng: 2

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317215 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317215 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051775 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041790 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217142 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

27/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317224 Tỉnh Đăk Lăk

27/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317136 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317127 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH