Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Kon Tum

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (LÀM VIỆC TẠI GIA LAI) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

30/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2021

Nhà ứng tuyển: 19072021 Tỉnh Kon Tum

23/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán kiêm admin DMS Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/02/2020

Nhà ứng tuyển: 10 Tỉnh Kon Tum

26/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: 06 Tỉnh Kon Tum

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517140 Thành Phố Đà Nẵng

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH