Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 43 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 3D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 128 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2022

Nhà ứng tuyển: 72 Tỉnh Kon Tum

19/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ TƯ VẤN, THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 64 Tỉnh Kon Tum

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỌC VIỆC THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ GIAO THÔNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071753 Tỉnh Kon Tum

12/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061790 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

05/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061712 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ 3D Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061709 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217155 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUAY PHIM Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: TNM021713 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

07/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021733 Tỉnh Đăk Lăk

07/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

14/11/2016

Nhà ứng tuyển: SDT0317227 Tỉnh Đăk Lăk

14/11/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

27/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016156 Tỉnh Đăk Lăk

27/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH