Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 70 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHAI THÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 70 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHÁCH HÀNG LỚN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 70 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ XƯỞNG SẢN XUẤT TINH DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 17 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH, MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 7

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: 4.000.000 Số lượng: 7

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 23

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO DỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: tel123 Tỉnh Kon Tum

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỌC VIÊN Lương: 8.500.000 Số lượng: 15

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: VL071702 Tỉnh Đăk Nông

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN ĐẤU GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071738 Tỉnh Kon Tum

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071734 Tỉnh Kon Tum

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Đăk Tô

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

30/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517168 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

19/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317121 Tỉnh Đăk Lăk

19/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517112 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051777 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051707 Tỉnh Đăk Lăk

03/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051707 Tỉnh Đăk Lăk

03/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH