Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cửa hàng trưởng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Kon Tum

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ORDER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 88 Tỉnh Kon Tum

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 88 Tỉnh Kon Tum

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: 79 Tỉnh Kon Tum

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TIẾP THỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 38 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP VÀ PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NẤU ĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 66 Tỉnh Kon Tum

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 14 Tỉnh Kon Tum

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ RANG CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NẤU ĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

18/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHân viên cấp dưỡng (nấu cơm) Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317242 Tỉnh Đăk Nông

28/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317136 Tỉnh Đăk Lăk

20/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

10/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031778 Tỉnh Đăk Lăk

10/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHA CHẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

01/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031715 Tỉnh Đăk Lăk

01/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ LÀM BÁNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021790 Tỉnh Đăk Lăk

10/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2016

Nhà ứng tuyển: SDT121622 Tỉnh Đăk Nông

07/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2016

Nhà ứng tuyển: SDT121622 Tỉnh Đăk Nông

07/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

27/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016149 Tỉnh Đăk Lăk

27/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH