Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ TẠO MÁY, BẢO TRÌ MÁY DẬP, ÉP THỦY LỰC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Thợ Hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

25/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH MÁY MÓC THIẾT BỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

18/03/2019

Nhà ứng tuyển: tp123 Tỉnh Kon Tum

18/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071755 Thành Phố Hồ Chí Minh

12/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ GÒ HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

12/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071755 Thành Phố Hồ Chí Minh

12/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

06/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071731 Tỉnh Gia Lai

06/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Tỉnh Bình Dương

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.500.000 Số lượng: 20

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071707 Tỉnh Đăk Lăk

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617151 Tỉnh Kon Tum

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617148 Tỉnh Kon Tum

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617145 Tỉnh Kon Tum

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617115 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061776 Huyện Kon Rẫy

14/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061751 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

08/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061746 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

08/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061746 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517172 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517169 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 4.300.000 Số lượng: 3

29/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517163 Tỉnh Đăk Nông

29/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517140 Thành Phố Đà Nẵng

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517140 Thành Phố Đà Nẵng

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 4.000.000 Số lượng: 05

15/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051785 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH