Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRỒNG CHUỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 92 Tỉnh Kon Tum

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ LÂM VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

15/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TẠP VỤ - CẤP DƯỠNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Kon Tum

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC CÂY GIỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Lương: 6.000.000 Số lượng: 05

19/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051756 Tỉnh Đăk Lăk

19/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051780 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021754 Tỉnh Đăk Lăk

08/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH