Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng - 02 người, nhân viên Quản lý bảo vệ rừng - PCCCR - 09 người Lương: 3.500.000 Số lượng: 11

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Kon Rẫy

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

13/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

13/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHĂM SÓC KHAI THÁC MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

13/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617105 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061780 Tỉnh Đăk Lăk

14/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2017

Nhà ứng tuyển: HC051705 Tỉnh Đăk Lăk

25/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 9.300.000 Số lượng: 50

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 03

17/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517107 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

16/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517100 Tỉnh Đăk Lăk

16/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

11/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051765 Tỉnh Đăk Lăk

11/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LÂM SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051756 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

21/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417122 Tỉnh Đăk Nông

21/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

20/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417110 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

19/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417103 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041798 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041798 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: QD041707 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041780 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

05/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041720 Tỉnh Đăk Lăk

05/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317155 Tỉnh Đăk Lăk

20/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NÔNG HỌC Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

02/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031718 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

02/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031718 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 03

02/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031718 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217201 Tỉnh Đăk Lăk

24/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217151 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

15/02/2017

Nhà ứng tuyển: HADL021710 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH