Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRỒNG CHUỐI, DỨA, XOÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 92 Tỉnh Kon Tum

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KÝ THUẬT TRỒNG RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 87 Tỉnh Kon Tum

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 73 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 73 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ LÂM NGHIỆP, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 73 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 73 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ QUẢN LÂM VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: 34 Tỉnh Kon Tum

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐỘI VƯỜN VÀ CHĂM SÓC CÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 21 Tỉnh Kon Tum

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 21 Tỉnh Kon Tum

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/01/2023

Nhà ứng tuyển: 158 Tỉnh Kon Tum

03/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 127 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Kon Tum

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: 97 Tỉnh Kon Tum

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT LÂM SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: 93 Tỉnh Kon Tum

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Kon Tum

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT NÔNG LÂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

31/08/2022

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐỘI VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 28 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 28 Tỉnh Kon Tum

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CHÈ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: 16 Tỉnh Đăk Nông

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/03/2022

Nhà ứng tuyển: 11 Tỉnh Kon Tum

28/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

15/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ LÂM VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ LÂM VỤ Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

03/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2021

Nhà ứng tuyển: 18082021 Tỉnh Kon Tum

19/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH