Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - TÀI CHÍNH TÍN DỤNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 20

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DỊCH VIÊN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 3.600.000 Số lượng: 4

05/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061715 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051727 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 2.500.000 Số lượng: 26

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317194 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 2.500.000 Số lượng: 4

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031793 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2017

Nhà ứng tuyển: IN011706 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

04/01/2017

Nhà ứng tuyển: SDT011701 Tỉnh Đăk Lăk

04/01/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH