Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 28 Tỉnh Kon Tum

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SƠ CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 28 Tỉnh Kon Tum

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: 110 Tỉnh Kon Tum

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT NƯỚC MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: 40 Tỉnh Kon Tum

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: 40 Tỉnh Kon Tum

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH KIÊM MẪU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

12/07/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Trà Vinh

12/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGÀNH HOÁ CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071721 Tỉnh Kon Tum

06/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Đăk Tô

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061751 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THỰC PHẨM Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

31/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021701 Thành Phố Hồ Chí Minh

31/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT HOÁ CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/12/2016

Nhà ứng tuyển: TP121603 Tỉnh Đăk Lăk

22/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

20/10/2016

Nhà ứng tuyển: CP101608 Tỉnh Đăk Lăk

20/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 6.500.000 Số lượng: 6

18/10/2016

Nhà ứng tuyển: CP101608 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH