Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.500.000 Số lượng: 20

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 06 Huyện Ia H'Drai

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XỬ LÝ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051774 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

14/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217134 Tỉnh Đăk Lăk

14/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217133 Tỉnh Đăk Lăk

14/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH