Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 92 Tỉnh Gia Lai

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI TRẠI CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: 36 Tỉnh Kon Tum

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

18/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VỀ THỨC ĂN GIA SÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

18/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: VL071702 Tỉnh Đăk Nông

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

25/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517151 Tỉnh Gia Lai

25/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CHĂN NUÔI Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BÁC SĨ THÚ Y Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317258 Tỉnh Đăk Lăk

30/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 5.200.000 Số lượng: 4

09/12/2016

Nhà ứng tuyển: SDT121628 Tỉnh Đăk Nông

09/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH