Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 92 Tỉnh Kon Tum

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 92 Tỉnh Kon Tum

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KÍP TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Trà Vinh

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

05/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071713 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061708 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

21/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417124 Tỉnh Đăk Lăk

21/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

22/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317182 Tỉnh Đăk Lăk

22/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU Lương: 4.000.000 Số lượng: 30

07/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021737 Tỉnh Đăk Lăk

07/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH