Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Đăk Tô

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051755 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

16/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317131 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317118 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/02/2017

Nhà ứng tuyển: AT021704 Tỉnh Đăk Lăk

10/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH