Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁP LÝ ĐỊA BÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617118 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517128 Tỉnh Đăk Lăk

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417104 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101690 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH