Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

16/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: 4.730.000 Số lượng: 500

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

18/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ `CÔNG NHÂN MAY GIÀY Lương: 7.550.000 Số lượng: 1000

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH