Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2022

Nhà ứng tuyển: 121 Tỉnh Kon Tum

29/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 60 Tỉnh Kon Tum

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CẦU ĐƯƠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: 06 Tỉnh Kon Tum

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617156 Tỉnh Kon Tum

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

19/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517120 Tỉnh Đăk Lăk

19/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317247 Tỉnh Đăk Lăk

29/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

20/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217171 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/12/2016

Nhà ứng tuyển: SDT121653 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH