Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061706 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517154 Tỉnh Đăk Lăk

25/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417170 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417164 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417151 Tỉnh Đăk Lăk

25/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041746 Tỉnh Đăk Lăk

12/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

07/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021738 Tỉnh Đăk Lăk

07/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

15/08/2016

Nhà ứng tuyển: SDT081696 Tỉnh Đăk Lăk

15/08/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH