Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 45 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: 98 Tỉnh Kon Tum

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: 19 Tỉnh Kon Tum

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Lăk

16/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: 08 Tỉnh Kon Tum

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH