Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ mô tô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LẮP RÁP XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Kon Tum

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: 54 Tỉnh Kon Tum

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: 53 Tỉnh Kon Tum

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH