Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN DẠY MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: 101 Tỉnh Kon Tum

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

31/08/2022

Nhà ứng tuyển: 78 Tỉnh Kon Tum

31/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 14 Tỉnh Kon Tum

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 14 Tỉnh Kon Tum

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 14 Tỉnh Kon Tum

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HIỆU TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: 14 Tỉnh Kon Tum

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: 13 Tỉnh Kon Tum

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HIỆU PHÓ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: 13 Tỉnh Kon Tum

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HIỆU TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: 13 Tỉnh Kon Tum

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH