Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/06/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: 36 Tỉnh Kon Tum

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: 98 Tỉnh Kon Tum

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ THU CHI TIỀN MẶT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ IT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH