Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/03/2019

Nhà ứng tuyển: tp123 Tỉnh Kon Tum

18/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/06/2017

Nhà ứng tuyển: VV061702 Tỉnh Kon Tum

14/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101628 Tỉnh Đăk Lăk

07/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH