Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 64 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2021

Nhà ứng tuyển: 18082021 Tỉnh Kon Tum

19/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2021

Nhà ứng tuyển: 18082021 Tỉnh Kon Tum

19/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH