Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617109 Tỉnh Đăk Nông

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617108 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

09/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061756 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

26/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517160 Tỉnh Đăk Lăk

26/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

26/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517159 Tỉnh Đăk Lăk

26/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

24/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417138 Tỉnh Đăk Lăk

24/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

20/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417110 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 1.200.000 Số lượng: 9

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: TN041706 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

17/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041779 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

14/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041766 Tỉnh Đăk Lăk

14/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

14/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217175 Tỉnh Đăk Lăk

14/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317195 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317193 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317138 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317115 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

14/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317107 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 2.100.000 Số lượng: 5

14/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317104 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

10/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031781 Thành Phố Hồ Chí Minh

10/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

15/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217137 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐỘI TRƯỞNG BẢO VỆ Lương: 3.800.000 Số lượng: 10

13/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Nông

13/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021763 Tỉnh Đăk Lăk

09/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH