Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÓM TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 9 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM HÀNG VÀ THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 19

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 9 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHUYỀN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 9 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG CHUYỀN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 9 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 200

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ may Lương: 8.000.000 Số lượng: 200

12/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

12/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM HÀNG (KCS) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ; CÔNG NHÂN MAY, CẮT, DỆT, NHUỘM, ŨI, ĐÓNG THÙNG Lương: 4.660.000 Số lượng: 500

30/01/2019

Nhà ứng tuyển: 06 Tỉnh Quảng Nam

30/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH