Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Báo chí/Biên tập

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THUYẾT TRÌNH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Lương: 9.500.000 Số lượng: 1

21/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317142 Tỉnh Đăk Lăk

21/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN BOOK PHIM Lương: 5.700.000 Số lượng: 1

21/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317142 Tỉnh Đăk Lăk

21/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BIÊN TẬP Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: TNM021713 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH