Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI BÒ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 92 Tỉnh Gia Lai

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 85 Tỉnh Kon Tum

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY GIÀY DA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: 81 Tỉnh Trà Vinh

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 77 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 74 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG XƯỞNG, HỘ LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 74 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH, LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 160

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 74 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAY MẶC, ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ, CHẾ BIẾN THỦY SẢN, NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 74 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 66 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 41

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 64 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 231

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 64 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 60 Tỉnh Bình Dương

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT HÀNG TRẮNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 60 Tỉnh Bình Dương

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SƠN BÀN GHẾ GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 60 Tỉnh Bình Dương

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÂN LOẠI THANH GỖ XUẤT KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 54 Tỉnh Kon Tum

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 45 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 44 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 43 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 37 Thành Phố Hà Nội

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 34 Tỉnh Kon Tum

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 34 Tỉnh Kon Tum

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 32 Thành Phố Hồ Chí Minh

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 31 Tỉnh Thanh Hóa

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT CHẾ TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 30 Tỉnh Kon Tum

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG NHUỘM VẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 20 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (SX GẠCH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 18 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 9 Tỉnh Bình Dương

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH