THÔNG TIN ỨNG VIÊN - CÔNG TY HD  Quay lại

NÔNG THỊ HẬU
Lượt xem 64
Mời phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ 20/12/2023
In hồ sơ công việc
THÔNG TIN CHI TIẾT ỨNG VIÊN
Tên ứng viên CÔNG TY HD
Ngày sinh 20/12/2005
Giới tính Nữ
Chiều cao (cm)
Cân nặng (kg)
Hôn nhân Độc thân
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum)
Điện thoại Số điện thoại: 0260.3868.907 - 0260.3919.366 Hotline: 086.778.5179 ; Fax: 0260.3.68.907;
E-mail Email: ttdvvlkontum@gmail.com
TRÌNH ĐỘ VÀ CHUYÊN MÔN
Trình độ học vấn Trung cấp nghề trở lên
Ngành nghề Bác sỹ đa khoa
Trình độ ngoại ngữ
Trình độ tin học
Bằng cấp khác
Kinh nghiệm Chưa có
NGUYỆN VỌNG VÀ GHI CHÚ
Chức vụ mong muốn Vị trí khác
Mức lương mong muốn Thỏa Thuận
Giờ làm việc mong muốn Giờ hành chính
Hình thức công ty mong muốn Không yêu cầu
Tình trạng tàn tật Không
Loại chính sách Không
Nơi làm việc mong muốn - Tỉnh Kon Tum
Công việc đã làm
Kỹ năng
Ghi chú PHIẾU THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY... (Kèm theo công văn số…………..ngày tháng năm của Công ty) 1. Vị trí công việc1: ………………………………………………. 2. Chức danh công việc: ………………………………………………. 3. Số lượng: ………………………………………………. 4. Mô tả công việc:2 ………………………………………………. 5. Yêu cầu trình độ: ………………………………………………. 6. Yêu cầu kinh nghiệm: ………………………………………………. 7. Mức lương: ………………………………………………. 8. Thời gian làm việc: Từ ngày…………..đến ngày………….. 9. Địa điểm làm việc: ………………………………………………. 10. Thời hạn đăng tuyển3: Từ ngày………….. đến ngày………….. 1. Vị trí công việc1: kỹ sư 2. Chức danh công việc: ………………………………………………. 3. Số lượng: ………………………………………………. 4. Mô tả công việc:2 ………………………………………………. 5. Yêu cầu trình độ: ………………………………………………. 6. Yêu cầu kinh nghiệm: ………………………………………………. 7. Mức lương: ………………………………………………. 8. Thời gian làm việc: Từ ngày…………..đến ngày………….. 9. Địa điểm làm việc: ………………………………………………. 10. Thời hạn đăng tuyển3: Từ ngày………….. đến ngày…………..

DANH MỤC NGÀNH