Hoạt động phòng dạy nghề

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum đào tạo tiếng Hàn Quốc đạt kết quả cao trong kỳ thi 07/07/2017

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum thường xuyên chiêu sinh đào tạo tiếng Hàn cho Người lao động có nhu cầu.

Khai giảng lớp tiếng Hàn khóa 4 21/02/2017

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017 Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 04 tại Hội trường Trung tâm.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP MAY CÔNG NGHIỆP KHÓA 23 30/09/2016

Thực hiện công văn số 827/SLĐTBXH- DN về việc giao chỉ tiêu phân bổ dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2016 của Sở lao động Thương binh và Xã hội.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 2 năm 2016 25/08/2016

Để chuẩn bị kiến thức và kỹ năng tiếng Hàn Quốc cho các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếp theo do phía Hàn Quốc phối hợp cùng Bộ Lao động - TB&XH tổ chức. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa II năm 2016.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 1 năm 2016 07/07/2016

Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS cũng như đáp ứng nhu cầu của Người lao động học tiếng Hàn Quốc để tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực do phía Hàn Quốc tổ chức

Khai giảng lớp May công nghiệp - khóa 23 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. 27/06/2016

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại nhà cộng đồng Buôn Tơng Yú, xã Ea Kao, thành phố TP Kon Tum, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Kao đã tổ chức khai giảng lớp May công nghiệp - khóa 23 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016.

DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GẮN VỚI CÔNG TÁC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SAU ĐÀO TẠO. 25/08/2015

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhắm nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức lễ bế giảng lớp May CN khóa K20 tại Buôn HĐơk , xã Ea Kao, Tp. TP Kon Tum 10/12/2014

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2014, tại nhà cộng đồng Buôn H Đơk, xã Ea Kao, thành phố TP Kon Tum, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum phối hợp với Hội Nông dân xã Ea Kao đã tổ chức bế giảng lớp May công nghiệp - khóa 20. về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014.

Lễ bế giảng lớp Chăn nuôi Heo khóa 63 01/10/2014

Sáng ngày 30 tháng 9, tại nhà cộng đồng Buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố TP Kon Tum, Trung tâm Giới thiệu việc làm Kon Tum phối hợp với hội LHPN xã Ea Kao đã tổ chức bế giảng lớp Chăn nuôi Heo - khóa 63. Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và triển khai công tác đào tạo nghề năm 2014 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 08/01/2013

Trung tâm Giới thiệu việc làm Kon Tum xin thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề năm 2013.