DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN LĨNH LÊ XUÂN LĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trung cấp trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THUẬN NGUYỄN THỊ THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trung cấp nghề trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000-8000000 VNĐ
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THỊ DUNG LÂM THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trung cấp nghề trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000-8000000 VNĐ
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỊCH THỊ BÔNG LỊCH THỊ BÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trung cấp nghề trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000- 8000000 VNĐ
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH