DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG VĂN CHUNG LƯƠNG VĂN CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng trở lên

23/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN ĐẶNG THỊ BẢO LIÊN ĐOÀN ĐẶNG THỊ BẢO LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học (Cử nhân)

11/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH