DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NARY BKRÔNG H NARY BKRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học (Cử nhân)

28/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ THU HIỀN HOÀNG THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học (Cử nhân)

28/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 3-4 triệu VND
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H BENG NIÊ H BENG NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học (Cử nhân)

27/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000đ/tháng VND
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NGỌC TÚ VÕ THỊ NGỌC TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

30/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ANH ÊBAN H ANH ÊBAN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học (Cử nhân)

15/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu VND
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU HƯƠNG VÕ THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học (Cử nhân)

10/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH