DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH TÂM NGUYỄN THÀNH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

26/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thoả thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ A TIÊM A TIÊM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Công nhân Kỹ thuật

06/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Ngọc Hồi
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 4000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO SỸ LUÂN CAO SỸ LUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Công nhân Kỹ thuật

06/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 5000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH LIÊM VÕ THANH LIÊM Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Công nhân Kỹ thuật

06/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 5000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRUNG CƯỜNG ĐẶNG TRUNG CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp nghề trở lên

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRUNG CƯỜNG ĐẶNG TRUNG CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 09/12

02/07/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ A ĐƯH A ĐƯH Giới tính: Nam Tuổi: 5 Sơ cấp nghề, trở lên

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ A ĐƯH A ĐƯH Giới tính: Nam Tuổi: 5 12/12

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẬU MỸ NGUYỄN MẬU MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề, trở lên

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000-5000000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH MINH NGUYỄN THANH MINH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề, trở lên

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 5000000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TRUNG TUYÊN PHẠM TRUNG TUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề, trở lên

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN NGHĨA TRẦN VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề, trở lên

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-6000000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THĂNG LONG NGUYỄN THĂNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 51 Sơ cấp nghề, trở lên

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000-6000000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ NGỌC BẢO VŨ NGỌC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 53 Sơ cấp nghề, trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6500000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HÙNG NGUYỄN QUỐC HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề, trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ NGỌC PHƯƠNG VŨ NGỌC PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề, trở lên

07/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG VĂN TIẾN TRƯƠNG VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề, trở lên

07/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TOÀN TRẦN VĂN TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề, trở lên

27/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHI HÙNG NGUYỄN PHI HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề, trở lên

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ  PHAN ĐÌNH THI PHAN ĐÌNH THI Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề, trở lên

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-6000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN TUẤN DƯƠNG VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề, trở lên

24/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề, trở lên

22/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ VĂN NAM VŨ VĂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề, trở lên

22/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ANH CHIẾN NGUYỄN ANH CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề, trở lên

28/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TẤN HOÀNG LÊ TẤN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề, trở lên

14/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁP TRỌNG NGỌC TÚ CÁP TRỌNG NGỌC TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề, trở lên

14/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUYẾT NGUYỄN VĂN QUYẾT Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề, trở lên

02/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TÔ SIN NIÊ Y TÔ SIN NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề, trở lên

24/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC GIANG NGUYỄN NGỌC GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề, trở lên

16/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC DIỆU ANH TRẦN NGỌC DIỆU ANH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề, trở lên

10/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VND
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH