DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRƯỜNG LƯU NGUYỄN TRƯỜNG LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng trở lên

20/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐĂNG MƯỜI TRẦN ĐĂNG MƯỜI Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học (Cử nhân)

05/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÙNG NGUYỄN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Cao đẳng trở lên

29/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÙNG NGUYỄN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Cao đẳng trở lên

25/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CẢNH NGUYỄN CẢNH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trung cấp trở lên

23/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH