DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học (Cử nhân)

23/12/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyen Văn Linh Nguyen Văn Linh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học (Cử nhân)

18/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TUYỀN NGUYỄN VĂN TUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 42 Thạc Sỹ, Tiến sỹ

19/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 14 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI XUÂN CƯỜNG BÙI XUÂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học (Cử nhân)

08/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH