DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' TI ÊNUÔL H' TI ÊNUÔL Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng trở lên

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H OANH ADRƠNG H OANH ADRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng trở lên

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
- Huyện Ia H'Drai
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH