DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thanh Hưng Đỗ Thanh Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 37 11/12

13/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Đăng Phạm Văn Đăng Giới tính: Nam Tuổi: 40 12/12

13/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU DIỆU NGUYỄN THỊ THU DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 12/12

06/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000.000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HỒNG HÀ ĐẶNG THỊ HỒNG HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 09/12

29/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 4000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Hoàng Huy Giới tính: Nam Tuổi: 35 12/12

27/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y WƯƠNG NIÊ Y WƯƠNG NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 26 12/12

19/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đồng Nai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÒ THỊ HOAN LÒ THỊ HOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Biết đọc, biết viết

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ KIM THẢO HOÀNG THỊ KIM THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 26 12/12

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU PHỐ NGUYỄN HỮU PHỐ Giới tính: Nam Tuổi: 37 12/12

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 38 12/12

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẾ MẠNH NGUYỄN THẾ MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 11/12

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 3000000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HIỀN NGUYỄN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Biết đọc, biết viết

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TÁNH LÊ VĂN TÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Biết đọc, biết viết

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LỘC NGUYỄN VĂN LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 26 12/12

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5500000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ GIANG HOÀNG THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 12/12

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000-8000000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HẰNG VŨ THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 09/12

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC ANH LÊ QUỐC ANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

28/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5000000 VNĐ
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU ĐỨC NGUYỄN HỮU ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

27/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG BÁ HIẾU HOÀNG BÁ HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 24 12/12

27/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ VĂN LANG VŨ VĂN LANG Giới tính: Nam Tuổi: 42 09/12

05/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU PHƯỚC TRẦN HỮU PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 23 09/12

05/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG TRỌNG CHIẾN HOÀNG TRỌNG CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 37 12/12

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-5000000 VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ SƠN VƯƠNG LÊ SƠN VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 12/12

23/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN ĐẠT NGUYỄN XUÂN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 38 12/12

23/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5-6 trieu VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐƯC LỘC PHAN ĐƯC LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 38 12/12

22/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-5000000 VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHU NGUYỄN VĂN PHU Giới tính: Nam Tuổi: 38 09/12

12/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 3000000 VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HƯNG PHAN THỊ HƯNG Giới tính: Nữ Tuổi: 48 09/12

11/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THANH NGUYỄN NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Biết đọc, biết viết

10/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-4000000 VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÀNH TRẦN THỊ THÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 38 09/12

10/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH TUẤN LÊ ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 09/12

09/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH