DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH QUÂN NGUYỄN MINH QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

04/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Kon Rẫy
- Huyện Kon Plông
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ HƯƠNG HÀ THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp trở lên

10/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 2.5 -3tr VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp trở lên

06/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HUYỂN LÊ THỊ THU HUYỂN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trung cấp trở lên

20/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH