DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CUNG PHƯƠNG THẢO NGUYỄN CUNG PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học (Cử nhân)

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Y Phương Thanh Đinh Y Phương Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học (Cử nhân)

16/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4-5 triệu
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ HẢI YẾN TRỊNH THỊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học (Cử nhân)

28/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THANH VŨ HÀ THANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỔ THỊ TÂM HỔ THỊ TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học (Cử nhân)

23/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

23/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRƯỜNG KHA NGUYỄN TRƯỜNG KHA Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học (Cử nhân)

11/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH