DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THƯƠNG TRẦN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

12/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH