DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC NGHĨA TRẦN NGỌC NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học (Cử nhân)

05/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thiên Hoàn Hảo Trần Thiên Hoàn Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng trở lên

30/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000 - 8000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ MỸ HOÀNG PHAN THỊ MỸ HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Đại học (Cử nhân)

26/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC NGHĨA TRẦN NGỌC NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học (Cử nhân)

25/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Ngọc Hồi
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HOÀNG PHƯƠNG TRẦN THỊ HOÀNG PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học (Cử nhân)

22/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Trên 5 triệu
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trúc Đào Nguyễn Thị Trúc Đào Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp nghề trở lên

22/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Hoài Nam Trương Hoài Nam Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học (Cử nhân)

26/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Như Cường Trần Như Cường Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học (Cử nhân)

24/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC HIỂN NGUYỄN NGỌC HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học (Cử nhân)

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÙY TRANG THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học (Cử nhân)

26/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG TÙNG NGUYỄN CÔNG TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 45 Đại học (Cử nhân)

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HỒNG PHẠM THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng trở lên

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ PHỤNG HOÀNG THỊ PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

17/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ VĨNH LONG PHAN THỊ VĨNH LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN VINH TRẦN VĂN VINH Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trung cấp trở lên

10/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NỮ MAI TRÂM TRẦN NỮ MAI TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học (Cử nhân)

02/06/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BIỆN THỊ PHƯƠNG THỦY BIỆN THỊ PHƯƠNG THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học (Cử nhân)

23/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-4500000 VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

22/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4500000 VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng trở lên

27/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6000000 VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU ĐỨC NGUYỄN HỮU ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học (Cử nhân)

15/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÀI TRANG NGUYỄN ĐÀI TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

29/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM DIỄM NGUYỄN THỊ KIM DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng trở lên

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Ngọc Tú Trương Thị Ngọc Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng trở lên

22/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THU HIỀN TRỊNH THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

09/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NGỌC LINH HỒ NGỌC LINH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng trở lên

08/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH