DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH QUÝ TRẦN MINH QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 44 Trung cấp nghề trở lên

29/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN KỲ NGUYỄN VĂN KỲ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp nghề trở lên

20/07/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Đăk Hà
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ  ĐÀO VĂN QUYẾT ĐÀO VĂN QUYẾT Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH TRUNG NGUYỄN MINH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học (Cử nhân)

08/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 3000000 VND
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN VIẾT QUỐC ĐOÀN VIẾT QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học (Cử nhân)

08/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH