DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học (Cử nhân)

17/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học (Cử nhân)

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH