DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC ÁNH PHẠM NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học (Cử nhân)

23/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

13/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THU NGA LƯƠNG THU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học (Cử nhân)

11/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH